پست های برچسب: کلاه

03.8.2009

لنگه کفشی (و کلاه) به سوی احمدی نژاد‏ گزارش گاردین از تهران

روز: رابرت تيت هنگاميکه خبرنگار عراقي منتظر الزيدي در يک نشست خبري لنگه کفش خود را بسوي جرج بوش رييس جمهور ‏وقت ايالات متحده پرت کرد، مقامات ايران از وي به عنوان يک قهرمان ياد کردند و حرکت وي را نشانه شجاعت ‏اسلامي دانستند. اما ظاهرا حالا که مشابه اين ماجرا براي رييس جمهور محمود […]

Free Blog Themes and Blog Templates