پست های برچسب: یورش

03.20.2009

یورش وحشیانه به خانواده های زندانیان سیاسی فعالین دانشجوئی و سیاسی در مقابل زندان اوین

پیک ایران: فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از جلوی درب زندان اوین ، خانواده های زندانیان سیاسی که قصد برگزاری مراسم سال تحویل را در بیرون از حصارهای زندان اوین که آنها را از عزیزانشان جدا می کرد را داشتند که با یورش وحشیانه ماموران مواجه شدند . تعداد زیادی […]

Free Blog Themes and Blog Templates