16.11.2009

استعفای دسته جمعی كانون وكلا

شفاف: اين افراد مستعفي معتقدند كه هيات مديره براي برخي از قضات جدا شده و اخراجي از دستگاه قضائي پروانه وكالت صار كرده است و اين در حاليست كه صلاحيت اين افراد از سوي دستگاه هاي امنيتي و حراستي رد شده است.
بولتن: تمام اعضاي اين كميسيون در اعتراض به عملكرد هيات مديره اين سازمان استعفا داده اند.

بنابراين گزارش، اين افراد مستعفي معتقدند كه هيات مديره براي برخي از قضات جدا شده و اخراجي از دستگاه قضائي پروانه وكالت صار كرده است و اين در حاليست كه صلاحيت اين افراد از سوي دستگاه هاي امنيتي و حراستي رد شده است.

گفتني است، با توجه به اينكه جان و مال ناموس مردم در پرونده هاي قضائي در اختيار وكلا قرار مي گيرد، لذا مي بايست افراد داري صلاحيت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي بتوانند پروانه وكالت گرفته به دفاع از موكلان خود بپردازند نه اينكه افراد ردصلاحيت شده بتوانند تحت پوشش پروانه‌اي كه دارند به صورت قانوني به اعمال خلاف قانون كه بعضا اتفاقات ناگواري را نيز موجب مي شود، مشغول شوند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates