29.11.2009

نرخ بهره بانکی اسلامی: آقای احمدی‌نژاد! وعده چهار سال قبلتان را به خاطر دارید؟

آینده: اگرچه در پی این دستور دكتر احمدی‌نژاد، صدها میلیارد تومان از سرمایه سیستم بانكی كشور، عاید رانت‌خواران و دریافت‌كنندگان وام‌های كلان گردید، اما در عمل نه تنها سود بانكی ظرف چهار سال گذشته كاهش نیافته، بلكه افزایش نیز یافته است!

در حالی‌كه دكتر احمدی‌نژاد حدود چهار سال قبل وعده داده بود نرخ سود بانكی در كشور را یك رقمی می‌كند، گزارش رسمی بانك مركزی نشان می‌دهد این نرخ نه تنها طی چهار سال گذشته كاهش نیافته، بلكه افزایش‌یافته است.

به گزارش خبرنگار «آینده»، دكتر احمدی‌نژاد در اواخر سال 1384 وعده داد نرخ سود تسهیلات بانكی را یك رقمی می‌كند و سپس این دستور را به شورای عالی پول و اعتبار و بانك مركزی ابلاغ كرد.

اگرچه در پی این دستور دكتر احمدی‌نژاد، صدها میلیارد تومان از سرمایه سیستم بانكی كشور، عاید رانت‌خواران و دریافت‌كنندگان وام‌های كلان گردید، اما در عمل نه تنها سود بانكی ظرف چهار سال گذشته كاهش نیافته، بلكه افزایش نیز یافته است.

nerkh_bahre1

بنابر گزارش رسمی بانك مركزی، متوسط سود پنج ساله بانكی ظرف چهار سال دولت قبل 17 درصد بوده است، اما از سال 1385 كه دستور دكتر احمدی‌نژاد مبنی بر كاهش سود بانكی و یك رقمی شدن آن اجرا شده است، اگرچه سود سپرده‌های بلندمدت بانكی به 16 درصد كاهش یافته است، اما در سال 1387 این سود تا مرز 19 درصد نیز افزایش یافته است.

نكته قابل توجه آن است كه سیستم بانكی برای دور زدن این دستور تبلیغاتی نرخ سود سپرده‌های كوتاه مدت كه در سال‌های 83-1380، 9 درصد بوده است را نیز طی سال‌های 1387-1385 تا مرز 16 درصد یعنی حدود دو برابر افزایش داده است و عملاً نرخ سود 6 ماهه سیستم بانكی در دو سال گذشته، با نرخ سود 5 ساله در دولت قبل برابر شده است.

كاهش دستوری نرخ سود پرداختی كه موجب تضییع بخش بزرگی از سرمایه بانك‌ها و درآمد نامشروع و بادآورده میلیاردی برای دریافت‌كنندگان وام‌های كلان تحت پوشش بنگاه‌های زودبازده یا افراد نورچشمی بوده است، تنها بخشی از پیامدهای تصمیمات كارشناسی نشده و تبلیغاتی است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates