30.11.2009

هنگامه شهیدی به شش سال و سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد

وبلاگ محمد مصطفایی: امروز برای پیگیری پرونده خانم هنگامه شهیدی به شعبه 26 دادگاه انقلاب رفتم. گویا حکم صادر شده و آماده ابلاغ بود. مدیر دفتر شعبه حکم صادره علیه خانم شهیدی را به صورت حضوری ابلاغ نمود.
در کیفرخواست صادره علیه خانم شهیدی اتهامات وی:1- اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور از طریق حضور در اغتشاشات مورخ شنبه 23/3/1388، یکشبه 24/3/1388، دوشنبه مورخ 25/3/1388، سه نشبه 26/3/1388 و چهارشنبه 27/3/1388 که موجب اخلال در نظم عبور و مرور شهروندان و اختلال ترافیکی در شهر و ایجاد بلوا و آشوب نیز بوده است. 2- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق مصاحبه با شبکه ضد انقلاب بی بی سی در تاریخ 23/3/1388 و گزارش اغتشاش به شبکه مزبور و امضاء بیانیه های برخودار از جنبه تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله کمپین یک میلیون امضا، کمپین لغو قانن سنگسار، امضاء بیانیه های تهیه شده خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص نقص حقوق بشر در ایران و تبیلغ علیع نظام از طریق وبلاگ نویسی. 3 – توهین به ریاست جمهوری کشور به مناسبت انجام وظیفه عنوان گردیده، دادگاه به استناد سوابق خانم شهیدی که از روزنامه نگاران شاخص اصلاح طلب بوده که با روزنامه های زنجیره ای همچون نوروز، حیات نو، آفتاب یزد، زن، اعتماد و …. همکاری داشته است و در دوره دوم دولت اصلاحات و بر اساس سفارش آقای سیدمحمد خاتمی به عنوان مشاور رئیس سازمان ملی جوانان منصوب شد و در زمینه وضهیت حقوق بشر و حقوق زنان در ایران همسو با هدف ضد انقلاب فعال بوده و مقطعی عضو کمیسیون حقوق بشر بوده است و اینکه پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به کشور انگلیس رفته و با عناصر ضد انقلاب و بعضا وابسته به سرویس اطلاعاتی انگلستان و آمریکا و همکاران رادیو دولتی بی بی سی انگلیس داشته است . دو مرتبه در انگلیس و در آزمون ورودی شبکه بی بی سی فارسی شرکت کرد و پذیرفته نشده و همچنین در کشور چک در آزمون ورودی رادیو فردا شرکت کرده و پذیرفته نشده و در نهایت در اواخر سال 1387 به کشور بازگشته و به عضویت در شواری مرکزی حزب اعتماد ملی استان تهران در آمده و در فاصله کوتاهی مشاور آقای مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی می شود. وهمچنین به استناد نامه به اکبر گنجی در تاریخ 9/5/1385 (موکل هرچند در مرحله تحقیقات به دلیل فشارهای روحی و روانی مفاد نامه را مورد تایید قرار دادند ولی در جلسه دادرسی منکر نوشتن این نامه شدند) که قسمت عمده دادنامه را در بر می گرفت به استناد مواد 499، 500، 610،611،609 و47 قانون مجازات اسلامی موکلم را با این عقیده که اخلال در نظم عمومی و اخلال در امنیت تعدد معنوی است که دادگاه مکلف است اشد مجازات را مورد حکم قرار دهد در خصوص تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به یک سال حبس تعزیری و بابت تبانی و اجتماع و عضویت در تشکیلاتی که علیه امنیت کشور اقدام نموده است به پنج سال حبس تعزیری و بایت توهین به ریئس جمهوری کشور اسلامی ایران به نود و یک روز حبس تعزیر ( جمعا به شش سال و سه ماه و یک روز حبس تعزیری ) محکوم نمود.

این حکم امروز به اینجانب به عنوان وکیل خانم شهیدی ابلاغ شد که در موعد قانونی بیست روزه، اعتراض خود را به دلیل اینکه خانم شهیدی بری از هر گونه اتهام بوده و اقرارهای اخذ شده به زیانش با توجه به دلایلی که ارائه نمودم تحت فشارهای روحی و روانی می باشند به مرجع بالاتر یعنی محاکم تجدیدنظر استان تهران تقدیم خواهم نمود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates