30.11.2009

بازداشت میلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

خبرنامه امیرکبیر: ظهر امروز ماموران امنیتی با حضور در منزل مسکونی میلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت و دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر وی را بازداشت کردند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر این بازداشت همراه با تفتیش منزل وی بوده است.

این در حالی است که روز گذشته نیز 3 عضو دیگر شورای مرکزی این اتحادیه دانشجویی مهدی عربشاهی، بهاره هدایت و فرید هاشمی به دادگاه انقلاب احضار شده بودند.

از بازداشت عباس حکیم زاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت نیز 11 روز می گذرد.

به نظر می رسد افزایش کم سابقه فشارها بر این مجموعه دانشجویی به دلیل هراس شدید اقتدارگرایان از اعتراضات احتمالی دانشجویان در 16 آذر روز دانشجو است و تلاش می کنند تا با بازداشت و احضار فعالان سرشناس جنبش دانشجویی فضای دانشگاهها را مهار کنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates