22.12.2009

پنتاگون می‌گويد برای مقابله با برنامه‌ی اتمی ايران گزينه‌های مختلفی را مدنظر دارد

خُسن آقا: خالی بندی که می‌گویند مصداق همین نظر پنتاگون هست! آقایان خالی بندی می‌کنند تنها گزینه غرب در مقابل حکومت ایران همانا قیام ملت ایران است.
رادیوفردا: دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گزارشی که به ارزیابی و اولويّت‌بندی عملیات نظامی آن کشور در سال آینده‌ی میلادی اشاره دارد، می‌‌نویسد پنتاگون باید در صورت خواست رئیس جمهوری آمریکا، برای گزینه‌ی نظامی علیه برنامه‌ی اتمی ایران آمادگی داشته باشد.

دریاسالار مولن در عین حال در این گزارش شش صفحه‌ای تصریح می‌کند که به باور او دیپلماسی بهترین امکان برای حل و فصل مناقشه بر سر برنامه‌ی هسته‌ای ایران است.

رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا در گزارش خود می‌افزاید که انجام عملیات نظامی به رغم «نتایج محدودی» که در بر خواهد داشت، همچنان یک گزینه‌ی مطرح است.

ایران پیوسته بر این نکته تأکید کرده که برنامه‌ی هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند، با این همه مقام‌های آمریکایی می‌گویند که ایران در صورت عقیم‌ گذاردن تلاش‌ها برای تأیید کاربرد صلح‌آمیز برنامه‌ی هسته‌ای‌اش، با اقدام‌های منفی از طرف جامعه‌ی جهانی مواجه خواهد شد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates