23.12.2009

واشنگتن : مهلت ایران ٩ روز دیگر پایان می یابد

رادیوفرانسه: کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که درحال اتخاذ تدابیری است که در صورت ادامه رویگردانی ایران از اجرای مسئولیت هایش در پروندۀ اتمی خود، پس از سی و یک دسامبر به اجرا خواهد گذاشت.

کشورهای گروه پنج به علاوه یک به ایران تا آخر ماه دسامبر جاری فرصت داده اند تا راه همکاری را با جامعه بین المللی در خصوص پرونده اتمی اش پیش بگیرد.

ازهمین روسخنگوی کاخ سفید آمریکا هشدار داد که تاریخ سی و یک دسامبر مهلت نهایی و حقیقی برای کل جامعه بین المللی در برخورد با پرونده اتمی ایران است.

رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا طی چند نوبت تأکید کرده اند که ماه جاری دسامبر مهلت نهایی ایران در اثبات همکاری اش با جامعه بین المللی است.

در این حال، امروز وزیر امور خارجه فرانسه گفت بعید می داند که تا سی و یک دسامبر همه قدرت های جهانی بر سر تصویب قطعنامه ای علیه ایران با یکدیگر به توافق برسند. برنارد کوشنر با اشاره به برخی ملاحظات احتیاطی چین که اولین شریک بازرگانی ایران به شمار می رود، افزود : باید در هر حال متن قطعنامه ای تنظیم شود تا بتواند نظر مقامات چین را تأمین نماید.

**

در این حال خزانه داری آمریکا امروز اعلام کرد که این کشور با بانک انگلیسی لویدز به توافقی دست یافته که به موجب آن این بانک از پرداخت جریمه سنگین در آمریکا به دلیل نقض مجازات های واشنگتن علیه دولت تهران معاف می شود.

با این حال، بر اساس این توافق بانک بریتانیایی ملزم به پرداخت ٢١٧ میلیون دلار به دادگستری آمریکا است. این مبلغ بخشی از ٣٥٠ میلیون دلار جریمه نقدی است که بانک لویدز در ژانویه گذشته و برای اجتناب از کشیده شدن پرونده اش به دادگاه پرداخته است.

در فاصلۀ سال های ١٩٩٥ و ٢٠٠٧ بانک بریتانیایی لویدز به طور پنهانی مبلغ ٣٧ میلیون دلار را از طریق آمریکا به حساب های افرادی در ایران، سودان و لیبی واریز می کرده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates