29.12.2009

دلخوری مداح مشهور پس از جلسه با رییس جمهور

خبرآنلاین: منصور ارضی مداح مشهور تهران در صحبتهای اخیر خود به عدم توجه رییس جمهور به توصیه اطرافیان دلسوز خود درخصوص مشایی اعتراض کرد.

به گزارش جهان، مسجد ارک تهران در ایام عاشورای حسینی میزبان دکتر احمدی نژاد بود که در سخنانش به تشریح مسایل داخلی و خارجی برای عزاداران حسینی پرداخت.
پیش از ورود رییس جمهور به جمع عزاداران حاج منصور ارضی میزبان دکتر احمدی نژاد در یکی از اتاقهای مسجد ارک بود.

دراین مذاکره و گفتگوی نیم ساعته منصور ارضی مواضع و دیدگاههای خود و اطرافیانش درمورد مشایی را به رییس جمهور منتقل کرد اما گویا با استقبال وی مواجه نشد .رییس جمهور با تاکید بر اینکه مشایی قله ای است که باید بیشتر شناخته شود به تقاضاها و درخواستهای مطرح شده توجهی نکرد .

این عدم توجه رییس جمهور به درخواستهای منصور ارضی باعث که وی درسخنرانی اخیرخود از موضع گیری دکتر احمدی نژاد انتقاد و عنوان کند : ما مرید رهبریم و با کسی هم عقد اخوت نبسته ایم.درخصوص مشایی هم با احمدی نژاد صحبت کردیم ولی به حرفهای ما گوش نمی دهد.

گفته می شود دلخوری منصور ارضی از دکتر احمدی نژاد تا بدان جا پیش رفت که حتی هنگام ورود رییس جمهور به مسجد ارک برخلاف رویه گذشته به استقبال رییس جمهور نرفت.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates