29.12.2009

سلاح های خریداری شده برای اوباش رژیم: توزیع سلاح های ویژه ترور در تهران

تیتر از خُسن آقا است
فرارو: طی یک ماه اخیر، فروش و توزیع سلاح ها و ابزارهای مخصوص ترور در سطح شهر تهران، موجب نگرانی دست اندرکاران امنیت ایران شده است.

یک کارشناس برجسته امنیتی، روز سه شنبه به خبرنگار فرارو گفت که در یک ماه گذشته چند باند فروش این گونه سلاح های خطرناک، شناسایی و دستگیر شده اند.

به گفته ی این کارشناس امنیتی، انواع کلت های بسیار کوچک، خودکارهای شلیک کننده، ساچمه زن وینچستر و چند نوع سلاح جدید، جزو سلاح های به فروش رفته و نیز ضبط شده از باندهای فروش ابزار ترور در تهران بوده است.

این کارشناس امنیتی، در ادامه، به معرفی یکی از این ابزارهای جدید ترور پرداخت و گفت: این سلاح، شیمیایی است و به شکل “براق کننده کفش” عرضه شده است. با تماس آن به بدن قربانی، هیچ گونه عارضه ی فوری ایجاد نمی شود اما ظرف ده روز، وی دچار بیماری حاد خونی خواهد شد و خواهد مرد.

وی افزود که ابزارهای ترور کشف شده در تهران عمدتا ساخت اسراییل و انگلیس هستند.

با توجه به نقش و جایگاه قدرتمند منطقه ای و بین المللی ایران ، بسیار بدیهی است که کشورهای معارض ایران، نهایت تلاش خود را مبذول نمایند تا قدرت تهران را درهم شکنند و افزایش منافع خویش را تضمین کنند.

ایجاد اختلافات و شکاف داخلی، ایجاد نا آرامی ها و نا امنی های مستمر و همچنین ایجاد گرایش ها و تحرکات تجزیه طلبانه، از جمله مهم ترین تلاش هایی است که برخی بازیگران خطرناک بین المللی به کار گرفته اند تا قدرت فزاینده ی ایران را در هم شکنند و از این طریق، به منافع حداکثری خویش دست یابند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates