29.12.2009

بزک نمیر بهار میاد کمبیزه با خیار میاد: آخرین اطلاعات در مورد زمان دادگاه و متهمان جنایت کهریزک

بازتاب: جنایت کهریزک که در دل جنایت بزرگ خدشه‌دار کردن حیثیت نظام رخ داد، متأسفانه پیامدهای منفی بسیاری را در درون و بیرون از کشور به دنبال داشت و موجبات خوشحالی دشمنان ملت ایران را فراهم آورد که امید است با اجرای دقیق عدالت، اثر این لکه ننگ از دامان نظام پاک شود.
اخبار و اطلاعات جدید درباره پرونده جنایت کهریزک، از برگزاری دادگاه متهمان این پرونده در دو هفته آینده حکایت دارد.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «تابناک»، با اعلام این خبر اظهار داشت: در میان متهمان این پرونده، چند سرهنگ و یک سرتیپ وجود دارد که امید است با پیگیری دقیق این پرونده، وجهه نظام مقدس جمهوری اسلامی از لوث این مسائل پاک شده و حساب مجرمان از کلیت نظام جدا شود.

وی همچنین افزود: قاضی این دادگاه تعیین شده و با توجه به درخواست اولیای دم و شاکیان این پرونده مبنی بر برگزاری علنی این دادگاه، به ظاهر نظر این قاضی در این مورد مثبت بوده است.

گفتنی است، جنایت کهریزک که در دل جنایت بزرگ خدشه‌دار کردن حیثیت نظام رخ داد، متأسفانه پیامدهای منفی بسیاری را در درون و بیرون از کشور به دنبال داشت و موجبات خوشحالی دشمنان ملت ایران را فراهم آورد که امید است با اجرای دقیق عدالت، اثر این لکه ننگ از دامان نظام پاک شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates