30.12.2009

حملۀ شدید احمدی نژاد و متکی به آمریکا و انگلیس

رادیوفرانسه: محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در روز سه شنبه تظاهرات ضد دولتی روز یکشنبه در تهران و شهرستان ها را اجرای سناریوئی دانست که به وسیلۀ صهیونیست ها و ایالات متحدۀ امریکا تهیه و تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران محمود احمدی نژاد گفت این تظاهرات پیگیر سناریوئی بود که آمریکا و صهیونیست ها نوشته بودند و از این رو تنها خود آنان نیز تماشاچی نمایش بودند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران، سناریو و طراحان سناریو را با صفت “تهوع آور” توصیف کرد و گفت آنان که این سناریو را طراحی کردند و آنان که به اجرای آن پرداختند هر دو در اشتباه هستند.

رئیس جمهوری ایران در واکنش به اظهارات باراک اوباما و دولت انگلیس در انتقاد از سرکوب تظاهرات و محکوم کردن اقدامات دولت ایران گفت : ” ما تا کنون بارها به آنان نصیحت کرده ایم اما آنان کماکان تحقیر شدن را تجربه می کنند.

همزمان با این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران، منوچهر متکی – وزیر امور خارجۀ این کشور- در روز سه شنبه در حمله ای شدید اللحن به دولت انگلیس رهبران این کشور را مورد خطاب قرار داد و گفت اگر به یاوه گوئی های خود پایان ندهند تودهنی خواهند خورد.

وزیر امورخارجۀ جمهوری اسلامی ایران افزود کشورهای اروپائی و آمریکا باید به بیانیه های خودسرانۀ خود پایان دهند و افرادی نیز که در روز عاشورا اقدام به تخریب و آتش زدن اموال دولتی، عمومی و خصوصی کرده اند به این بیانیه ها دل خوش نکنند.

منوچهر متکی ابراز نظرهای رهبران کشورهای غربی را “اظهارات سخیف” خواند و گفت این اظهارات گویای تعامل متناقض آنان است. منوچهر متکی در پایان به رهبران و مقامات غربی هشدار داد که ایران هنوز پرونده و نقشه های پشت پردۀ آنان را فاش نکرده است.

باید یادآوری کنیم که سرکوب تظاهرات مردم در روز های اخیر به ویژه در روز یکشنبه (عاشورا) مورد انتقاد بیشتر پایتخت های اروپائی و واشنگتن قرار گرفته و حتا روسیه، از متحدان تهران، نیز از نحوۀ مقابله با تظاهرکنندگان ابراز نگرانی کرده و خواستار خویشتنداری دولت تهران شده است

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates