31.12.2009

کدام دروغ گوست: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران:نيرو انتظامی تفنگ‌های ساچمه‌ای در اختيار ندارد! اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی: اسلحه‌ ساچمه‌ای جزو سلاح‌های ضد شورش پليس است

رادیوفردا: فرمانده ناجا اذعان کرد اسلحه ساچمه ای جزو سلاح های ضد شورش پليس است
اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی درمورد نحوه کشته شدن افراد در روز عاشورا و کشته شدن يک يا دو نفر با اسلحه ساچمه‌ای گفته است: پليس هم در دفاع از خودش مجاز به استفاده از ابزارش است. او روز چهارشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران تاييد کرد که اسلحه‌ ساچمه ‌ای جزو سلاح‌های ضد شورش پليس است.
اسماعيل احمدی مقدم درعين حال در همين مصاحبه ضمن رد تیراندازی از سوی نیروی انتظامی، در مورد کشته شدگان روز عاشورا در تهران گفته است: يکی را از پل انداختند، ديگری را با اسلحه ساچمه ای کشتند که حاکی از جريان “کشته سازی” است.
اين در حالی است که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران يک روز پيش از آن گفته بود : نيروی انتظامی اعلام کرده که دستور تيراندازی نداده بوده است و همچنين اين نيرو اساسا تفنگ های ساچمه ای در اختيار ندارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates