04.01.2010

امتحانات در دانشگاه پلی تکنیک برای دومین روز متوالی لغو شد

خبرنامه امیرکبیر: بنا بر اعلام قبلی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک مبنی بر خودداری از شرکت در امتحانات پایان ترم در اعتراض به بازداشت 12 دانشجوی این دانشگاه و حمله شبانه نیروهای حکومتی به خوابگاه ها، روز یکشنبه نیز امتحانات دانشکده های مختلف به دلیل عدم شرکت دانشجویان لغو شد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر روز یکشنبه امتحانات دانشکده های برق، مکانیک، فیزیک، عمران، شیمی، کشتی سازی، مهندسی پزشکی و کامپیوتر لغو شد.

این حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک با وجود تهدیدات مکرر مسئولین آموزشی دانشگاه مبنی بر درج نمره صفر برای دانشجویانی که در امتحان حاضر نمی شوند ادامه یافت.

مسئولین دانشگاه علاوه بر تهدیدات آموزشی، از ابزارهای انضباطی نیز برای فشار بر دانشجویان استفاده می کنند. به گونه ای که وقتی دانشجویان هر دانشکده پیش از برگزاری هر امتحان در مقابل دانشکده یا داخل ساختمان آن جمع می شوند و از رفتن به جلسه امتحان خودداری می کنند، فورا چند نفر از نیروهای انتظامات به همراه باقری (معاون حراست دانشگاه) در محل حاضر می شوند و به تهدید دانشجویان و یادداشت کردن اسامی آنان می پردازند. همچنین روز شنبه ساعاتی پس از آغاز حرکت اعتراضی دانشجویان، 15 دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدند.

با وجود فشارها و تهدیدات مسئولین دانشگاه، حرکت اعتراضی دانشجویان پلی تکنیک رو به گسترش است.

بنا بر شنیده ها لغو امتحانات در روزهای شنبه و یکشنبه و ناتوانی مسئولین دانشگاه در جلوگیری از آن، باعث شده تا مسئولان آموزشی دانشگاه با تشکیل جلسه اضطراری به بررسی این موضوع بپردازند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates