31.01.2010

مراسم جشن سده در منطقه چم در استان یزد تبدیل به مراسم مبارزه علیه دولت کودتا گردید

یوتوب:


مراسم جشن سده در منطقه چم در استان یزد تبدیل به مراسم مبارزه علیه دولت کودتا گردید.
مردم یزدبه جمع زرتشتیان پیوستند و مراسم با شعار های در مخالفت با دولت کودتا برگزار گردید
نیروی انتظامی نتوانست جلوی مردم را بگیرد
دهم بهمن 1388
روستای چم

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates