29.04.2007

تظاهرات در ترکیه برای پشتیبانی از جدائی دین و دولت

رادیوفردا:
ده ها هزار نفر در تظاهراتی برای حمايت از نظام سکولار و جدائی دين از دولت در استانبول شرکت کرده اند.

تظاهرکنندگان شعارمی دهند که « ترکيه نظامی سکولار است و همچنان نظامی غير دينی باقی می ماند ».

دو هفته پيش هم صدها هزار نفر در تظاهرات مشابهی در آنکارا شرکت کرده بودند.

تظاهرکنندگان مخالف تصدی سمت رياست جمهوری توسط نامزد حزب اسلام گرای « عدالت و توسعه » هستند.

در همين حال عبدالله گول، نامزد اين حزب، امروز گفت « به هيچ وجه قصد ندارد نامزدی خود را پس بگيرد و دادگاه قانون اساسی تصميم درست را در اين زمينه خواهد گرفت ».

عبدالله گول در دور اول رای گيری در پارلمان ترکيه ۳۵۷ رای آورد که به حد نصاب لازم ۳۶۷ رای نرسيد.

قراراست دور دوم رای گيری روز چهارشنبه انجام شود.

اما احزاب مخالف به دادگاه قانون اساسی شکايت برده و خواهان توقف جريان رای گيری ها و اعلام انتخابات پارلمانی زودتر از موعد هستند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates