04.30.2007

جمعي از دانشجويان دانشگاه شريف اعتصاب غذا كردند

ایلنا: روز گذشته جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در اعتراض به كيفيت نامطلوب غذا اعتصاب غذا كردند.
به گزارش خبرنگار ايلنا, اين دانشجويان خواستار بهبود وضعيت غذاي سلف دانشگاه و دخالت نمايندگان شوراهاي صنفي در تصميم‌‏گيري امور مربوط به دانشجويان و دانشگاه شدند.
براساس اين گزارش, تعدادي از دانشجويان معترض در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, بهبود وضعيت غذاي دانشگاه و خوابگاه‌‏ها و دخالت نمايندگان دانشجويي را در تصميم‌‏گيري‌‏ها و اعتراض به اين وضعيت را حق طبيعي خود اعلام كرده و افزودند: در صورت عدم رسيدگي به اين خواسته، دانشجويان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
همچنين، دكتر بيژن وثوقي‌‏وحدت، معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه صنعتي شريف، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, افزود: روز گذشته حدود 50 نفر از دانشجويان دانشگاه در اعتراض به كيفيت غذا، سيني‌‏هاي غذاي خود را در حياط دانشگاه قرار دادند.
وي تصريح كرد: البته اعتراض آنان قابل قبول بوده و دانشگاه بايد كيفيت غذاي خود را بهبود ببخشد.
وثوقي‌‏وحدت اعلام كرد: با رايزني‌‏هاي انجام شده قرار شد؛ دانشجويان مطالبات خود را از طريق مكانيزم شوراي صنفي اعلام و حل كنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates