04.30.2007

روزنامه گاردين: تهران و واشينگتن پس از سال‌‏ها آماده مذاكرات سطح بالا مي‌‏شوند

الینا: روزنامه گاردين مذاكرات احتمالي ميان وزراي خارجه ايران و آمريكا در كنفرانس امنيتي عراق را لحظه‌‏اي مهم در روابط ميان اين دو كشور توصيف كرد.
به گزارش “ايلنا”, به نوشته اين روزنامه انگليسي, به دنبال توافق ايران براي حضور در كنفرانس بين‌‏المللي درباره آينده عراق، تهران و واشينگتن پس از سال‌‏ها آماده مذاكرات سطح بالا مي‌‏شوند.
گاردين نوشت: انتظار مي‌‏رود« كاندوليزا رايس»، وزير خارجه آمريكا جمعه(در كنفرانس امنيتي عراق) در شرم‌‏الشيخ مصر با «منوچهر متكي»، وزير خارجه ايران ديدار كند.
«هوشيار زيباري»، وزير خارجه عراق نيز گفت: احتمال مذاكرات ايران‌‏ـ‌‏آمريكا بسيار بالاست اما خانم رايس در اين باره ترديد دارد و احتمال اين ديدار را منتفي نمي‌‏داند.
اين روزنامه با اشاره به اينكه اين مذاكره لحظه مهمي در روابط ميان ايران و آمريكاست، در ادامه افزود: تهران تا روز گذشته حضور خود در نشست شرم‌‏الشيخ را تأييد نكرد، در حالي كه همه كشورهاي همسايه عراق و نمايندگان پنج عضو دايم شوراي امنيت با حضور در اين نشست موافق كرده بودند. سوريه، تنها متحد عرب ايران، نيز در اين كنفرانس حضور مي‌‏يابد و احتمالا براي مسدودكردن مرزهاي خود به روي مبارزان خارجي تحت فشار قرار مي‌‏گيرد.
گاردين به نقل از ديپلمات‌‏ها نوشت: تهران به سختي تلاش كرد تا واشينگتن را به توافق براي آزادي پنج ديپلمات ايراني دستگير شده در اربيل عراق وادار كند.
به نوشته اين روزنامه، كنفرانس شرم‌‏الشيخ، ادامه مذاكرات امنيتي منطقه‌‏اي ماه گذشته در بغداد است كه در آن ايران و آمريكا حضور يافتند. طرح پنج ساله‌‏اي كه «توافق بين‌‏المللي با عراق» ناميده ‌‏شده است، در روز اول مذاكرات مطرح مي‌‏شود؛ هدف اين طرح تقويت نقش سازمان‌‏هاي بين‌‏المللي در باثبات كردن اين كشور است. هوشيار زيباري درباره مذاكرات ايران و آمريكا گفت: هر نوع كاهش تنش تأثير مثبتي بر اوضاع عراق خواهد داشت.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates