04.30.2007

اطلاعيه دفتر تحكيم وحدت درباره وقايع امروز دانشگاه‌‏هاي لرستان و اميركبير

پیک ایران: روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت با صدور اطلاعيه‌‏اي وقايع امروز دانشگاه‌‏هاي لرستان و اميركبير را محكوم كرد.
به گزارش “ايلنا”، وزير ارشاد دولت نهم در حالي ديروز به اتهام‌‏زني عليه جنبش دانشجويي و دفتر تحكيم وحدت پرداخت كه عملكردش در حيطه وازرتخانه ارشاد هزاران مشكل آفريده است و در حالي كه از حل معضلات وزارتخانه خويش عاجز است، يا به گراني مسكن مي‌‏پردازد يا در كار نيروي انتظامي دخالت مي‌‏كند و در نهايت نيز به اتهام‌‏زني عليه دانشجويان پرداخت.
اين اطلاعيه مي‌‏افزايد: تنها به فاصله يك روز از اين سخنان افرادي مجهول‌‏الهويه ابتدا با سوءاستفاده از نام چند نشريه دانشجويي مطالبي موهن را منتشر كردند و سپس به بهانه انتشار اين نشريات به دانشگاه اميركبير حمله كردند و دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و همزمان خبرگزاري‌‏هاي وابسته اقتدارگرايان تهاجم عليه دفتر تحكيم وحدت را آغاز و انواع اتهامات كذب را مطرح كردند.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: همچنين عده‌‏اي ناشناس به دانشگاه لرستان حمله بردند و با چاقو دو تن از دانشجويان عضو انجمن اسلامي دانشگاه را زخمي كردند و به زد و خورد با ساير دانشجويان پرداختند و در اين ميان رييس دانشگاه و نگهبانان تنها نظاره‌‏گر اين اقدام بودند.
اين بيانيه مي‌‏افزايد: اين اتفاقات در حالي روي مي‌‏دهد كه اين دو دانشگاه در روزهاي گذشته صحنه اعتراض دانشجويان به بي‌‏تدبيرهاي مسوولان و به‌‏خصوص اعتراض به تلاش مسوولان دانشگاه براي ايجاد خفقان در دانشگاه بوده‌‏اند.
دفتر تحكيم وحدت ضمن محكوم نمودن اين اقدامات، آورده است: معتقديم اين تهاجم هماهنگ عليه اتحاديه انجمن‌‏هاي اسلامي به خاطر انتقاداتمان از بي‌‏تدبيري‌‏هاي مسوولان دولت نهم و دفاع از حقوق اساسي مردم بوده است و اكنون مسوولان دولت نهم مي‌‏كوشند با انواع روش‌‏هاي غيرقانوني و به دور از هر اخلاقي صدايمان را خاموش نمايند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates