24.03.2010

خانواده بن لادن در ایران در جستجوی پناهندگی به یک کشور دیگر

رادیوفرانسه: یک پسر اسامه بن لادن، رهبر القاعده، از کشورهای دنیا بویژه قطر وامارات متحده عربی خواسته است تا افراد خانواده او را که در ایران تحت نظارت بسر می برند، در خاک خود بپذیرند.بگفته او، ایران حاضر است در صورتیکه یک کشور دیگر از خانواده وی استقبال کند، آنان را آزاد کند

در یک اعلامیه که روز سه شنبه گذشته از جانب عمر، یکی از پسران بن لادن و همسرش منتشر شد، آمده است که نزدیک به بیست تن از افراد خانواده بن لادن از سال 2001 بدینسو در ایران تحت نظارت خانگی هستند.

در ماههای گذشته ، یک دختر و یک پسر بن لادن ایران را ترک کردند و نزد مادر شان به سوریه رفتند.

عمر پسر بن لادن و همسر بریتانیایی او، زینه، در اعلامیه خود گفته اند ” دولت ایران نمیداند بقیه خواهران و برادران” را که نویسندگان اعلامیه ” قربانیان بیگناه ” توصیف کرده اند، بکجا بفرستد.

در بخشی از این اعلامیه گفته شده است:” ما از هر کشور دنیا، بویژه از قطر یا امارات متحده عربی، میخواهیم لطف کرده و به آنان کمک کنند.”

خبرگزاری فرانسه می گوید اسامی 23 تن از اعضای خانواده بن لادن که از هنگام فرار خود از افغانستان در سال 2001، در یک مجتمع مسکونی در تهران زندگی می کنند در اعلامیه ذکر شده است.

چهار پسر بن لادن، عثمان ( 27 ساله)، سعاد ( 30 ساله)، محمد( 25 ساله) و حمزه ( 19 ساله) و یک دختر بن لادن، فاطمه( 24 ساله)، به همراهی همسران و 21 فزرند خود در این مجتمع زندگی می کنند.

بگفته زینه، عروس بن لادن، شمار وابستگان خانواده بن لادن در مجتمع به بیشتر از سی نفر می رسد.

عمر، فرزند بن لادن در اعلامیه تاکید می کند که علیرغم اتهامات وارده از جانب شماری از نزدیکان خانواده او و یا اعلامیه های شبکه القاعده، با خانواده او رفتار مناسبی در اقامتگاه تحت نظارت آنان صورت گرفته است. با این حال، اعلامیه می گوید آنان بغیر از یک پست تلویزیون و یا بیرون رفتن های استنثایی و تحت مراقبت، هیچ وسیله ای برای ارتباط با بیرون ندارند.

اعلامیه برعلاوه روی این نکته تاکید می کند که ” هیچیک از خواهران و برادران”، به گروه القاعده علاقمندی ندارند” و از جنگ و خشونت بیزار اند. آنها میخواهند زندگی عادی داشته باشند و در صلح بسر ببرند.”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates