06.04.2010

افزایش بی‌سابقه چک‌های برگشتی و بدهی بخش خصوصی به بانکها

آفتاب نیوز: آثار رکود اقتصادی در کشور روز به روز بیشتر نمایان می شود به نحوی که تعداد چک های برگشتی، بدهی دولت و بخش غیردولتی به بانکها درحال افزایش و رشد اقتصادی در حال کاهش است.
آفتاب: درصد تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در دی ماه سال گذشته به 3/11 درصد رسید که این نسبت از ابتدای سال تا دی سال 88 بی‌سابقه بوده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در دی ماه سال گذشته به 3/11 درصد افزایش یافت. نکته قابل توجه در این‌باره این است که نسبت 3/11 درصدی تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در طول 10 ماه سال گذشته (فروردین تا دی) بی‌سابقه بوده است. پیش از این نسبت بیشترین حجم چک‌های برگشتی به مبادله شده به مرداد ماه تعلق دارد که 1/11 درصد ثبت شده است.

پس از مرداد بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به شهریور سال گذشته تعلق دارد که رقم آن به 8/10 درصد می‌رسد. براساس آمار ارائه شده در تارنمای بانک مرکزی، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده در 10 ماه اول سال گذشته 6/10 درصد است. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی دارد. نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در ماه نخست سال 87 حدود 4/7 درصد بوده است که در مقایسه با 10 ماه نخست سال گذشته حدود 3/9 درصد افزایش یافته است، اما این نسبت در دی ماه سال 87 به میزان 8/10 درصد اعلام شده که در مقایسه با نسبت ارائه شده در دی ماه سال گذشته حدود 5/0 درصد افزایش نشان می‌دهد.
افزایش نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده به دلیل رکودی است که در بازار اقتصادی ایران به وقوع پیوست و با بحران مالی جهانی شدت پیدا کرد، اما با آن‌که کارشناسان اقتصادی نوید بهبود وضعیت اقتصادی را در کشورهایی که بیشترین تاثیر را از بحران پذیرفته بودند، می‌دهند، اما این پدیده در ایران روندی خلاف آنچه که در سایر کشورها مشاهده می‌شود، دارد.
برخلاف نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده که افزایش یافته، نسبت مبلغ آنها نسبت به آمار قبل از آن کاهش یافته که این امر نشان از کاهش شاخص اعتماد افراد به انجام معاملات با چک دارد. بر این اساس کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند، وضعیت اقتصادی نامطلوب، فعالان اقتصادی را به انجام معاملات به صورت نقد هدایت کرده است. بر اساس آمار موجود، نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله شده در دی ماه سال گذشته 4/4 درصد بوده در حالی که این نسبت در ماه مشابه سال 87 حدود 3/5 درصد بوده است. نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله شده در 10 ماه نخست سال گذشته نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است. این نسبت در ده ماه سال گذشته 6/4 درصد است، اما در مدت مشابه سال 87 حدود 3/4 درصد بوده که رشد قابل توجهی نیافته است.

افزایش بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها

بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی در آذر 88 نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/14 درصد افزایش یافت.
این گزارش می‌افزاید: بدهی بخش غیردولتی در آذر 88 حدود 202 هزار میلیارد تومان بوده که با رقم 186 هزار میلیارد تومان آن در آذر 87 به میزان 7/14 درصد رشد نشان می‌دهد. این شاخص همچنین در ماه مزبور نسبت به اسفند 87 نیز حدود 3/8 درصد رشد کرده است. روند افزایشی بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی مختص سال 88 نیست و این روند در سال 87 نیز مشاهده شده است. بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی نیز در آذر سال 87 نسبت به آذر 86 حدود 3/15 درصد رشد داشته است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates