11.05.2010

خلاصه ترجمه شده اعتراض سندیکای معلمان نروژ: فرزاد کمانگر اعدام شد

www.utdanningsforbundet.no:
فرزاد کمانگر معلم کرد 35 ساله، علی رغم همه اعتراض‌های بین المللی اعدام شد.
بر اساس گزارش رسیده کمانگر محرمانه روز 9 ماه می در زندان اوین اعدام شد.
کمانگر معلم و فعال سیاسی کرد بود که در آگوست 2006 دستگیر و پس از یک دادگاه پنج دقیقه ای در فوریه 2008 به مرگ محکوم شد. در زندان مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت. او مدتی از زندان خود را در سلولی به ابعاد 1x1x0,6m گذراند، در مدت زندان مورد تجاوز قرار گرفت و خانواده اش مورد تهدید قرار گفتند.
سندیکای معلمان نروژ پیش تر بازداشت و حکم فرزاد کمانگر را محکوم کرده است. در سال 2007 اعضای این سندیکا با نامه نگاری و ارسال کارت به حکم فرزاد اعتراض کرده بودند، پس از آن در اکتبر 2008 سندیکای معلمین نروژ در یک تلاش دیگر ”urgent action appeal” اعتراض های خود را برای مسئولین ایرانی فرستاده بودند.
یک توضیح: عکس فزاد کمانگر در صفحه اول سایت سندیکای معلمان نروژ عکس خود فرزاد است، ولی عکسی که در صفحه خود خبر دیده می‌شود عکس فرزاد نیست. این اشتباه را به سندیکای معلمان نروژ اطلاع دادم امیدوارم اشتباه را تصحیح کنند.

پ.ن.: عکس العمل سندیکا سریع بود عکس را تغییر دادند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates