20.05.2010

تخلفات میلیاردی در شهرداری کرج

کلمه: متاسفانه یکی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج که از بستگان یکی از مسوولان قوه قضائیه است با اختیاراتی که در این شورا بدست آورده است به راحتی به دوستان و حامیان خود امتیازات غیر قانونی می دهد .

یکی از بستگان یکی از مسوولان قوه قضائیه به دوستان خود امتیازات غیر قانونی می دهد.

به گزارش واحد مرکزی خبر اباذر خدابین عضو شورای اسلامی کرج گفت: شهرداری کرج در ۲ سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد ریال تنها در بخش خدمات شهری تخلف کرده است.

عضو شورای اسلامی کرج گفت: بر اساس بررسی های که محرمانه صورت گرفته است شهرداری کرج در این مدت حدود ۲۰۰ میلیارد ریال در زمینه نظافت شهری تخلف مالی داشت .

اباذر خدابین با بیان این که ارقام مستند در خصوص تخلف میلیاردی خدمات شهری کرج وجود دارد ، افزود : شهرداری هزینه نظافت در مکانهایی از قبیل سرم سازی رازی ، دانشگاه آزاد کرج ، استاندارد ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ، اداره فنی‌ و حرفه‌ای کرج و دانشگاه‌ هنر را دریافت کرد ، درحالی که ، نظافتی انجام نشد و هزینه آن محاسبه و از سوی خدمات شهری به عوامل پرداخت ‌شده است.

عضو شورای شهر کرج گفت: همچنین در منطقه ۴۵ متری کاج در شهر کرج هزینه نظافت کل خیابان محاسبه و پرداخت شده است ، در حالی که تنها یک متر از حاشیه چپ و راست خیابان نظافت می‌شود.

وی با بیان اینکه تخلف های گسترده تری هم در شهرداری کرج صورت گرفته است افزود: متاسفانه یکی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج که از بستگان یکی از مسوولان قوه قضائیه است با اختیاراتی که در این شورا بدست آورده است به راحتی به دوستان و حامیان خود امتیازات غیر قانونی می دهد .

خدابین گفت :‌در برخی از طرحهای عمرانی نیز تخلفات گسترده ای صورت می گیرد و به رغم این که بارها این مساله را به مسوولان استانی و شهرستانی اطلاع دادیم اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است .

وی با بیان اینکه معاملات و مزایده های شهرداری کرج به صورت باندی و غیر قانونی انجام می شود افزود : برای مثال فردی که از آشنایان یکی از اعضای شورای اسلامی کرج است ، مسوول طرح پارکبان شهرداری کرج شده و در مکانهایی که از نظر نیروی انتظامی پارک ممنوع است قبض ۵ هزار ریالی صادر می کند و ماموران راهنمایی و رانندگی هم خودروی پارک شده در این مناطق را جریمه می کنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates