28.05.2010

هرانا؛ بازداشت دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در یزد

هرانا: در ادامه بازداشت فعالین صنفی معلمان، محمد علی شیرازی و محمد علی شاهدی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان یزد نیز بازداشت شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، آقای شیرازی 2 خردادماه سال جاری ابتدا احضار، سپس همراه چند مامور به منزل آمده و با ضبط تعدادی از وسایل شخصی اش بازداشت شد.

محمد علی شاهدی نیز چهار شنبه 5 خردادماه، به پلیس امنیت احضارو بازداشت شد.

با بازداشت این دو تن، تعداد معلمان دربند به 10 تن رسید.

علی اکبر باغانی، محمود بهشتی، رسول بداقی، علی رضا هاشمی، اسماعیل عبدی، هاشم خواستار، عبدالله مومنی، محمد داوری، وعبدالرضا قنبری (معلم محکوم به اعدام پاکدشت) و بهمن نصیر زاده، منجمله معلمان دربند اند.

لازم به یادآوری است که فرزاد کمانگر، معلم کامیارانی که 19 ازدی بهشت ماه اعدام شد نیز عضو کانون صنفی معلمان کردستان بود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates