07.07.2010

ممنوعیت پرواز شمار دیگری از هواپیماهای ایران ایر به اروپا

رادیوفرانسه:
در تازه ترین فهرستی که روز سه شنبه کمیسیون اروپا از هواپیماهای شرکت ایران ایر منتشر کرده است هواپیماهای ایربوس A320 و بوئینگ 727 و 747 متعلق به این شرکت حق پرواز به کشور های اروپایی را ندارند.

کمیسیون اروپا پرواز نزدیک به دوسوم از هواپیماهای متعلق به شرکت ایران ایر به کشور های اروپایی را ممنوع اعلام کرده است.

در تازه ترین فهرستی که روز سه شنبه کمیسیون اروپا از هواپیماهای شرکت ایران ایر منتشر کرد هواپیماهای ایربوس A320 و بوئینگ 727 و747 متعلق به این شرکت حق پرواز به کشور های اروپایی را ندارند.

هلن کرنس، سخنگوی کمیسیون اروپا گفت تصمیم ممنوعیت پرواز این هواپیماهای ایرانی در اروپا با درنظرداشت شرایط بازرسی ایمنی اتخاذ شده است

وی با رد این موضوع که ممنوعیت های تازه با تحریم های اتخاذ شده بین المللی علیه ایران مرتبط هستند به خبرگزاری فرانسه گفت: ” در این اقدام ما فقط معیار های ایمنی را مد نظر داریم و بازرسی های ما در سطح بسیار بالای تکنیکی برای تضمین معیار های ایمنی پرواز ها صورت می گیرد.”

گفته میشود بین 10 تا 15 هواپیمای شرکت ایران ایر مشمول این ممنوعیت ها شده اند.

بر اساس فهرست جدید کمیسیون اروپا، اکنون تنها 23 هواپیمای متعلق به شرکت ایران ایر از جمله چهارده ایر باس A300 ، هشت ایر باس A310 و یک بوئنگ 737 اجازه پرواز به اروپا را د ارند.

شاهرخ نوش آبادی، سخنگوی شرکت ایران ایر در ایران این تصمیم کمیسیون اروپا را غیر منصفانه خواند و گفت پرواز های این شرکت به اروپا با استفاده از آن هواپیماهای ناوگان ایرباس که مورد تائید کمیسیون اروپا قرار گرفته اند ادامه خواهد داشت و در زمینه مسافرت ایرانیان به اروپا نگرانی وجود ندارد.

آمریکا فروش قطعات هواپیماهای بوئینگ به ایران را ممنوع اعلام کرده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates