17.07.2010

اطلاعیه “معتمدين امام و رهبري در بازار”: اصناف مالیات تعیین شده را پرداخت کنند

عصرایران: در اين اطلاعيه كه به امضاي حبيب‌اله عسگراولادي رسيده، آمده است:برای ماليات اصناف معادل 15 درصد رشد توافق شده است و وزارت اقتصاد و دارايي پس از دريافت مبلغ ماليات برگه تسويق قطعي صادر خواهد كرد.
معتمدين امام و رهبري در بازار و اصناف با صدور اطلاعيه اي خواستار پرداخت ماليات توسط اصناف بر اساس توافقات انجام شده با دولت شدند تا با اين كار اميد بدخواهان نظام را به ياس تبديل نمايند.

به گزارش عصرایران به نقل از سامانه اطلاع رسانی وزارت بازرگانی، معتمدين امام و رهبري در بازار و اصناف درباره موضوعات اخير در زمينه ماليات اطلاعيه‌اي صادر كرد.

در اين اطلاعيه كه به امضاي حبيب‌اله عسگراولادي رسيده، آمده است: با توجه به نگراني‌هاي پيش آمده براي اصناف محترم كشور در رابطه با رشد 70 درصدي ماليات، معتمدين امام و رهبري پس از استماع نظرات جامعه انجمن‌هاي اسلامي بازار و اصناف و روساي محترم اصناف و مذاكره با وزراي محترم بازرگاني و اقتصاد و دارايي و همكارانشان ضمن احترام و تاييد توافق‌هاي انجام شده قبلي از اصناف محترم مي‌خواهد:

1- وفق توافقات قبلي و طبق قانون با تشكر از مودياني كه اظهارنامه خود را تحويل داده‌اند، واحدهاي صنفي كه اظهارنامه خود را ارائه نكرده‌اند حداكثر تا پايان تير ماه 1389 اظهارنامه مالياتي خود را تحويل سازمان مالياتي كنند.

2- ارائه اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال 88 به صورت الكترونيكي يا كتبي اختياري است.

3- ميزان ماليات اصناف نسبت به ماليات قطعي سال 1387 و براي كساني كه قطعي سال 87 را ندارند قطعي سال 1386 معادل 15 درصد رشد توافق شده است و وزارت اقتصاد و دارايي پس از دريافت مبلغ ماليات برگه تسويق قطعي صادر خواهد كرد.

4- در مورد رسيدگي به پرونده‌هاي اعضاء اتحاديه‌هاي مشمول بندهاي الف و ب، وزرا محترم بازرگاني و اقتصاد و دارايي وعده فرمودند كه در اولين فرصت جلسه‌اي براي تفاهم در انتخاب درصد نمونه و چگونگي آن با مجامع صنفي وشوراي اصناف و جامعه انجمن‌هاي اسلامي بازار و صناف ترتيب خواهند داد تا به صورت مرضي‌الاطراف تصميم‌گيري شود و معتمدين امام و رهبري موضوع را صميمانه و مشفقانه پيگيري خواهند كرد.

در پايان اين اطلاعيه تصريح شد: معتمدين امام و رهبري با احترام به اصناف كشور ضمن تقدير و تشكر از وزراي محترم بازرگاني و اقتصاد و دارايي و همكارانشان و روساي محترم اصناف و جامعه انجمن‌هاي اسلامي بازار و اصناف اميدوار است با انجام اقدامات فوق اميد بدخواهان نظام را به ياس تبديل نمايند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates