17.08.2010

تلاش فرانسه و دیگر کشورهای اروپا برای جلوگیری از اعدام سکینۀ محمدی آشتیانی

رادیوفرانسه: یک سخنگوی وزارت امورخارجۀ فرانسه گفت این کشور از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد در راستای لغو مجازات اعدام و تا آن تاریخ، اجرای احکام اعدام را به حال تعلیق درآورند.

وزارت امور خارجۀ فرانسه امروز (دوشنبه) اعلام کرد که دولت های اروپائی سرگرم مطالعۀ شیوه ها و راه هائی هستند که از طریق آن بتوان با ایجاد هماهنگی، مانع از اجرای حکم سنگسار یا اعدام خانم سکینۀ محمدی آشتیانی شد.

یک سخنگوی وزارت امورخارجۀ فرانسه ضمن اعلام این خبر افزود فرانسه و دیگر اعضای اتحادیۀ اروپا از اظهارت محمد مصطفائی، وکیل مدافع پیشین خانم سکینۀ محمدی آشتیانی، در مورد شکنجه شدن موکل او بسیار نگرانند.

این سخنگو گفت فرانسه از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد در راستای لغو مجازات اعدام و تا آن تاریخ، اجرای احکام اعدام را به حال تعلیق درآورند.

خانم سکینۀ محمدی آشتیانی که در حال حاضر ٤٣ سال دارد به اتهام زنا و مشارکت در قتل شوهرش به سنگسار محکوم شده است.

باید یادآوری کنیم که این شهروند ایرانی که مادر دو فرزند است در دادگاهی به اتهام زنا به تحمل نود ضربه شلاق محکوم شده بود و این مجازات در حضور یکی از فرزندانش به موقع اجرا گذاشته شده است اما بعداً دادگاهی دیگر او را به سنگسار محکوم کرده است.

قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در پی اعتراض های گستردۀ بین المللی اجرای حکم سنگسار را به حال تعلیق درآورد اما هنوز هم بیم آن می رود که این زن جوان به دار آویخته شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates