01.09.2010

اوباما یک اسلام گرای افراطی ست

شفاف: بیشتر جمهوریخواهان بر این باورند اوباما رئیس جمهور امریکا طرفدار اهداف اسلامگرایان افراطی است

بر اساس نظر سنجی جدید نشریه نیوزویک بیشتر جمهوریخواهان بر این باورند اوباما رئیس جمهور امریکا طرفدار اهداف اسلامگرایان افراطی است. به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان به نوشته نیوزویک اوباما از هدف اسلامگرایان برای گسترش اسلام حمایت می کند.

بنیادگرایان اسلامگرا می خواهند شریعت اسلامی را در سراسر جهان حاکم کنند.بر اساس نظر سنجی نیوزویک هفت درصد از کل امریکایی ها بر این باورند که اوباما طرفدار دیدگاهها و ارمانهای بنیادگرایان اسلامگراست.البته این رقم در میان جمهوریخواهان بیشتر است و چهارده درصد انها کاملا باور دارند که اوباما چنین رویکردی دارد.سی و هشت درصد هم احتمال داده اند که اوباما با اسلامگرایان افراطی هم عقیده است.اما هفت درصد از جمهوریخواهان کاملا با این نظر مخالفند و سی و سه درصد انها هم احتمال می دهند این تصور درست نباشد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates