09.09.2010

ایران سخنگوی القاعده و پسر بن لادن را آزاد کرد!

بازتاب: «سلیمان ابوغیث»، متولد 1965 کویت و پدر شش فرزند است. در سال 2003، مقامات کویتی، تابعیت کویتی او را لغو کردند و در همان زمان القاعده او را به عنوان سخنگوی رسمی خود در سراسر جهان معرفی کرد که مدت ها پس از این خبر، از «ابوغیث» خبری در دست نبود تا این که «الرای العام»، اکنون مدعی آزادی او از زندان های ایران شده است.
سرویس بین الملل ـ یک روزنامه کویتی مدعی شد، به تازگی برخی از سران القاعده که در ایران زندانی بوده اند، آزاد شده و به افغانستان بازگشته اند.

به گزارش «تابناک»، روزنامه کویتی «الرای العام» با طرح این ادعا نوشت: «سعد اسامه بن لادن»، (فرزند اسامه) و «سلیمان ابوغیث»، سخنگوی القاعده به همراه چند تن از سران این تشکیلات – که مدتها در ایران زندانی بودند – در چند روز گذشته، آزاد شده و به افغانستان رفته اند.

این روزنامه کویتی که مدعی است، خبر فوق را منابع ویژه! در اختیارش گذارده اند، در ادامه می نویسد: القاعده برای آزادی عواملش در ایران، به توافق سه مرحله ای با تهران رسیده است؛ در مرحله نخست، فرزندان اسامه آزاد خواهند شد و در مراحل بعدی، دیگر عوامل القاعده که از ملیت های گوناگون هستند ـ مانند کویتی ها و مصری ها ـ از زندان های ایران آزاد خواهند شد.

گفتنی است، «سلیمان ابوغیث» که متولد 1965 کویت و پدر شش فرزند است، در سال 2003، مقامات کویتی، تابعیت کویتی او را لغو کردند و در همان زمان، القاعده او را به عنوان سخنگوی رسمی خود در سراسر جهان معرفی نمود که مدت ها پس از این خبر، از «ابوغیث» خبری در دست نبود تا این که هم اکنون «الرای العام»، مدعی آزادی او از زندان های ایران شده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates