14.09.2010

جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران: شاخص ترين متهم وقايع كهريزك “مرتضوي” است

جهان نیوز: دادستان عمومی و انقلاب تهران: افراد درگیر در این پرونده که مسئولیت قضایی داشته اند در حال حاضر به حال تعلیق درآمده اند و رسیدگی قضایی به عملکرد آنها پی گیری می شود.

به گزارش جهان، دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگو با شبکه رادیویی گفتگو درباره آزادی “سارا شورد” یکی از سه متهم امریکایی دستگیر شده در مرز غربی کشور، گفت این افراد در مرداد 88 غیر قانونی وارد خاک ایران شدند و اتهام آنها جاسوسی است.

جعفری دولت آبادی افزود: در مورد این خانم دستگاه قضایی به علت بیماری ایشان تشخیص داده می تواند مقداری تخفیف قائل شود و ایشان با قید وثیقه 500 میلیون تومانی بطور موقت آزاد شود.

دادستان تهران درباره معیار انتخاب این وثیقه افزود: معیار قانون آئین دادرسی کیفری، نوع جرم، میزان مجازات، سن متهم، جنس متهم، اوضاع و احوال فرد متهم و شخصیت متهم است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سئوالی درباره پرونده متهمان کهریزک هم گفت افراد درگیر در این پرونده که مسئولیت قضایی داشته اند در حال حاضر به حال تعلیق درآمده اند و رسیدگی قضایی به عملکرد آنها پی گیری می شود.

جعفری دولت آبادی ضمن پرهیز از اعلام نام افراد مورد اتهام در وقایع کهریزک، شاخص ترین فرد این پرونده را دادستان سابق تهران معرفی کرد و افزود ما تلاش می کنیم از معرفی متهمین تا صدور رای دادگاه خودداری کنیم و این نامی هم که اشاره شد از آنجایی است که بسیاری از رسانه ها پیش از این به نام ایشان اشاره کرده اند.

دادستان تهران درباره ادامه اشتغال برخی متهمان حادثه کهریزک در دستگاه های دولتی تصریح کرد: وظیفه ما فقط رسیدگی به تخلفات انجام شده در دوره تصدی سمت قضایی این افراد است و درباره مسئولیت واگذار شده به ایشان باید از دولت سؤال کنید.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates