20.09.2010

شیخ محمدباقر ولدان رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس به دلیل حمله به مسجد قبا دستگیر شد


صبح امید: شیخ محمدباقر ولدان مسوول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس و از عاملان اصلی حمله به مسجد قبا در روز قدس امسال و حمله سال گذشته با حکم دادستان ویژه روحانیت شیراز دستگیر شد.

علاوه بر ولدان شش طلبه دیگر نیز که در حمله به این مسجد نقش داشتند دستگیر شدند.

محمدباقر ولدان که در این دو سال حمله به مسجد قبا و جلسات آیت الله دتسغیب را هدایت و برنامه‏ریزی می‏کرد پس از انتشار فیلم و عکس‏های حمله به این مسجد و رفتار و سخن‏های او در مورد مسجد و آتش کشیدن آن مورد انتقادات فراوانی قرار گرفت که سر انجام به دستگیری وی منجر شد.

گفتنی است امروز هیاتی از سوی دفتر رهبری برای بررسی مسائل مسجد قبا وارد شیراز خواهد شد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates