02.10.2010

حضور احمدی‌نژاد در دانشگاه تهران لغو شد

کلمه: مسئولان دانشگاه تهران از لغو برنامه حضور احمدی‌نژاد در دانشگاه تهران خبر دادند.

به گزارش مهر، آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که طبق اعلام قبلی قرار بود روز شنبه دهم مهر با حضور احمدی‌نژاد در دانشگاه تهران برگزار شود، برای زمان نامعلومی به تعویق افتاد.

محمد صادق ضیایی مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران با تأیید تعویق آئین آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، گفت: زمان جدید برگزاری این آئین متعاقبا اعلام می شود.

در این برنامه که بنا بود رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشته باشند، احمدی‌نژاد قرار بود سخنرانی کند.

حضور احمدی‌نژاد در دانشگاهها در تمام سالهای گذشته، منشأ تنش و درگیری بوده و اعتراضات دانشجویی را برانگیخته است. او در اردیبهشت ماه سال جاری، شاهد تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بود و سال قبل هم در دوران انتخابات مجبور به فرار با خودرو از بین دانشجویان معترض شده بود. دانشجویان دانشگاههای امیرکبیر و تهران نیز در سالهای قبل‌تر، احمدی‌نژاد را با تجمع و اعتراض بدرقه کرده بودند.

به خاطر همین اعتراضات، او هیچ‌گاه در برنامه‌هایی که طبق برنامه قبلی در دانشگاهها برگزار شود، حضور نیافته است تا خود را از احتمال مواجهه با دانشجویان معترض، دور نگه دارد.

مجید دری، دانشجوی زندانی، هفته پیش در نامه خود از زندان به همین نکته اشاره کرده بود. او به احمدی‌نژاد پیشنهاد کرده بود که تنها از یک روز قبل، حضورش در دانشگاه را اعلام کند تا شاهد واکنش دانشجویان باشد.

دری نوشته بود: پیشنهادی برایت دارم که به عینه ببینی در اجرای پروژه ات چقدر موفق بوده ای. ۵ سال با تمام ابزارهای قدرت کوشیده ای که دانشگاه را ساکت کنی. تعداد زیادی از دانشجویان فعال یا در زندانند یا ستاره دار یا تعلیقی و محروم از تحصیل و اخراج شده. حال که دیگر باید خیالت آسوده باشد، پس قدم رنجه فرما و تنها یک روز قبل اعلام کن که می آیی. فقط یک روز قبل و نه بیشتر!

وی در عین حال در آخر نامه‌اش پیشنهاد دیگری را با احمدی‌نژاد مطرح کرده و نوشته بود: نپذیر! پیشنهاد اولم را نپذیر که تلخ ترین روز زندگی‌ات رقم خواهد خورد.

حال به نظر می‌رسد محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش ترجیح داده‌اند که به پیشنهاد دوم عمل کنند و از همین روست که حضورش در دانشگاه را به زمان نامعلوم بعدی موکول کرده‌اند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates