21.01.2011

ایران قاچاق مواد مخدر

Aftenposten: سپاه پاسداران در تولید و صادرات هروئین از ایران و همکاری با قاچاقچیان افغان به صادرات هروئین به اروپا فعالیت می کند.

آفتن پستن این خبر را از قول روزنامه آلمانی دی ولت از یک افاشاگری تازه ویکلیکس که اخیرا منتشر شده است خبر می دهد و می‌نویسد:
در گزارش ویکی‌لیکس آمده است که صادرات مواد مخدر از ایران به اروپا از راه آذربایجان در چند سال اخیر به حد انفجار رسیده. به گزارش این روزنامه دولت آمریکا به علت نداشتن رابطه دیپلوماتیک با ایران از طریق سفارت خود در باکو ایران را زیر نظر دارد.

فرستاده سازمان ملل
تحولات مربوطه علت نگرانی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان است که از سازمان ملل خواسته تا با فرستادن ناظری به آذربایجان بر صادرات مواد مخدر از ایران از طریق آذربایجان نظارت داشته باشد.

در گزارش محرمانه سفارت آمریکا به تاریخ ژوئن 2009 آمده است که مقدار مواد مخدر کشف شده از راه ایران به ترتیب در تمام طول سال 2006 بیست کیلو هروئین، در سه ماهه اول 2008 مقدار 15000 پانزده هزار کیلو و در سه ماهه اول سال 2009 پنجاه و نه هزار (59000) کیلو هروئین از راه ایران به اروپا کشف شده است .
بر اساس همین گزارش ارسال مواد مخدر از افغانستان نیز از راه آذربایجان انجام می شود.

گزارش شده است که در سال 2008 مقدار تریاک ناخالص تولید شده برابر با 7700 تن بوده که از این مقدار 770 تن تریاک تولید شده است. در یک گزارش آمریکایی به دولت باکو گفته شده که نیروهای امنیتی ایران با همکاری مسئولین افغانی در قاچان مواد مخدر شرکت دارند.

حجم زیادی از تریاک ناخالص افغانستان را ایران خریداری و سپس به هروئین تبدیل می کند.
به نوشته دی ولت مدارکی به دست این نشریه رسیده که نشان می دهد دولت ایران در قاچاق مواد مخدر دخالت دارد

به نوشته این روزنامه هنگامی که مجرمین قاچاق مواد مخدر بازداشت و به ایران عودت داده می شوند پس از مدت کوتاهی همان اشخاص مجددا به فعالیت خود باز می گردند.
به نوشته این روزنامه درآمد سپاه پاسداران از قاچاق مواد مخدر به اروپا بالغ بر چندین میلیارد ارو می باشد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates