31.01.2011

اولتیماتوم وزیر اطلاعات به عاملین یک سایت: تا 22 بهمن زنگ بزنید به 113

عصرایران: این سایت مبلغی را مطرح کرده است که در ازای اطلاعاتی که از افراد دریافت کند به انها خواهد داد ، در حالی که بعد از انکه از افراد مختلف اطلاعات دریافت کرده اند ،درخواست پول انها را به تمسخر گرفته اند.
عصرایران – وزیر اطلاعات با اشاره به اشراف کامل بر حرکت های مختلف موساد در جمهوری اسلامی ایران ،کشورهای اطراف و حتی کشورهای اسلامی افزود:

به گزارش واحد مرکزی خبر، صهیونیست ها با ظاهر فریبنده بشر دوستانه ، یک ان جی او ( مجموعه غیر دولتی) به منظور ادامه شیطنت های خود راه اندازی کردندتا افرادی را به عنوان جاسوس به مجموعه خود ملحق کنند.

حیدر مصلحی درباره اقدام هدف رژیم صهیونیستی از راه اندازی پایگاه اینترنتی به نام بنیاد رو اراد به زبان فارسی گفت: اینها از حدود بیست سال پیش یک سایت راه اندازی کرده اند و به دنبال این هستند که افرادی را به عنوان جاسوس از کشورهای مختلف شناسایی و به مجموعه خود دعوت کنند.

وی افزود:انها از این طریق در کشورهای اسلامی فعالیت های اطلاعاتی را دنبال می کنند ، اگر چه شعارآنان حمایت از اقدامات بشر دوستانه است،اما غصب،قتل و غارت از اصول اولیه موساد و رژیم صهیونیستی به شمار می رود.

وزیر اطلاعات افزود:ما توانسته ایم تقریبا همه افراد فریب خورده واغفال شده از سوی این سایت را شناسایی کنیم.

وی گفت:از برخی از این افراد برای نفوذ در پایگاه های اطلاعاتی موساد استفاده به کار گرفته ایم و توانستیم از انها بهره برداری های خیلی خوبی داشته باشیم.

مصلحی افزود:این سایت مبلغی را مطرح کرده است که در ازای اطلاعاتی که از افراد دریافت کند به انها خواهد داد ، در حالی که بعد از انکه از افراد مختلف اطلاعات دریافت کرده اند ،درخواست پول انها را به تمسخر گرفته اند.

وی گفت: به جوانان و افرادی که تحت تاثیر القائات فریبکارانه این سایت قرار می گیرند اعلام می کنم توجه داشته باشند که فریب نخورند.

مصلحی از افرادی که با این سایت اینترنتی مرتبط شده و اقداماتی انجام داده اند خواست با تلفن شماره 113 وزارت اطلاعات تماس بگیرند و اطلاعات خود را بدهند.

وی افزود: در این صورت ما در خدمت این افراد هستیم و می توانیم انها را راهنمایی کنیم.

وزیر اطلاعات گفت: کسانی از افراد مرتبط با این پایگاه اینترنتی که تاپیش از 22 بهمن خود را معرفی و با وزارت اطلاعات همراهی کنند ، قطعا مشمول تخفیفاتی از سوی دستگاه قضایی خواهند شد.

وی افزود: در غیر این صورت این افراد مشمول مجازات هایی خواهند شد که برای جاسوسان وجود دارد .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates