15.02.2011

شدیدترین تهدید را محسن رضایی كرد

آینده: حادثه دیروز من را به یاد تظاهرات سال 60 جبهه ملی علیه حكم قصاص و سخن امام خمینی (ره) انداخت كه فرمودند:” اگر جبهه ملی تا امشب نگویند اشتباه كردیم، مرتدند و نظام می داند با آنان چكار كند”. به نظرم سران فتنه اگر تا امشب نگویند كه با آمریكا و اغتشاشگران نیستیم، ملت ایران حق دارد آنان را زندانی و برخورد قاطع و جدی كند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید حركت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محكومیت شدید سران فتنه، از دوستان انقلاب خواست از تماشاچی بودن خارج شوند زیرا امروز وقت سكوت كردن نیست.

محسن رضایی در مصاحبه با واحد مركزی خبر افزود: خواص، نیروهای انقلاب و دوستانی كه عنوان می كنند ما جزو نظام جمهوری اسلامی هستیم امروز باید با قدرت به صحنه بیایند.

وی گفت: درست است كه حادثه دیروز كوچك بود اما می تواند موجب بركت و تقویت نظام و رهبری شود.

رضایی با بیان اینكه حوادث دیروز در برخی نقاط تهران از نظر حجم اغتشاشگران خیلی مهم نبود، گفت: آنچه مهم است اینست كه آمریكا كار شتابزده ای انجام داد و قصد داشت با شبیه سازی محیط اجتماعی و سیاسی ایران با مصر نشان دهد كه محیط ایران نیز مانند مصر است و همانگونه كه مردم مصر علیه دیكتاتور این كشور قیام كردند مردم كشورمان نیز مشابه آنان هستند.

وی با بیان اینكه چند اشكال اساسی به این مسئله وارد است، افزود: نخستین اشكال اینست كه دو سه روز قبل مردم ایران با شركت در راهپیمایی 22 بهمن وفاداری خود را به امام راحل و جمهوری اسلامی نشان دادند.

رضایی، دومین اشتباه آمریكایی ها را برخورد منافقانه كلینتون دانست و افزود: وزیر خارجه آمریكا نه فقط الان بلكه در گذشته نیز به حوادث انگلیس و فرانسه اشاره ای نكرد.

وی گفت: مردم انگلیس علیه دولت تظاهرات كردند و تعداد زیادی از دانشجویان را دستگیر كردند و تعدادی نیز كشته شدند اما آمریكایی ها از نقض حقوق بشر صحبت نكردند.

رضایی افزود: در فرانسه نیز در چهار پنج سال گذشته صدها هزار نفر از مردم این كشور تظاهرات كردند و در یكی از این حوادث كه دو هفته به طول انجامید مردم ده هزار خودرو را به آتش كشیدند.

وی اضافه كرد: هیچگاه خانم كلینتون و سران آمریكا نگفتند كه در این كشور نقض حقوق بشر شده است اما چند نفر اغتشاشگر كه در خیابان های تهران به صحنه آمدند، آنان طرفدار حقوق بشر شدند.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به نمایندگی از نیروهای انقلاب می گویم كه خانم كلینتون غلط كرده كه این حرف را زده و در مسائل داخلی ایران دخالت كرده است و این تلاش مذبوحانه آمریكا به هیچ جا نمی رسد.

رضایی افزود: حادثه دیروز من را به یاد تظاهرات سال 60 جبهه ملی علیه حكم قصاص و سخن امام خمینی (ره) انداخت كه فرمودند:” اگر جبهه ملی تا امشب نگویند اشتباه كردیم، مرتدند و نظام می داند با آنان چكار كند”.

وی گفت: به نظرم سران فتنه اگر تا امشب نگویند كه با آمریكا و اغتشاشگران نیستیم، ملت ایران حق دارد آنان را زندانی و برخورد قاطع و جدی كند.

رضایی با بیان اینكه در ایران با كسی شوخی نداریم، افزود: قانون و عدالت محور اساسی حركت ماست و از ابتدای انقلاب تاكنون مردم هم مشاركت و هم اعتراضات قانونی داشته اند.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به وزیر خارجه آمریكا افزود: كلینتون باید بداند كه در ایران دمكراسی وجود دارد و جز چاقوكشان و بمب گذاران همگی در انتخابات شركت كرده اند.

رضایی با بیان اینكه مگر بنی صدر ، گروههای دوم خرداد، مجلس ششم و دولت اصلاحات كه روی كار آمدند جزو اصولگراها بودند؟ ، گفت: دمكراسی در ایران جدی است و تاكنون 30 انتخابات در این كشور برگزار شده است و هیچ كس این شبیه سازی سران آمریكا از حادثه ایران نسبت به مصر را قبول نمی كند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates