18.02.2011

تیراندازی و زدن مردم توسط پلیس

یوتوب:

حالا رژیم هرچی در توان داره سرکوب کنه ببین مردم با چه تکنیک های به مبارزه با رژیم می روند! ببین این شهروند خبرنگار چگونه با مهارت فیلم گرفته!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates