04.04.2011

تمسخر پیام نوروزی اوباما به وسیلۀ علی لاریجانی

رادیوفرانسه: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، پیام نوروزی اوباما رادر حد “رئیس شعبۀ یک حزب سبز یکی از شهرهای دورافتادۀ اروپا” دانست و واشنگتن را به “دغلکاری در ارتباط با تمایل به گفتگو با تهران” متهم کرد. اوباما در پیام امسال برخلاف دو سال گذشته، دولت ایران را مورد خطاب قرار نداده و از آن به شدت انتقاد کرده بود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای ملی اسلامی ایران، امروز (دوشنبه) در نخستین جلسۀ علنی مجلس در سال نو به شدت به پیام نوروزی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، حمله کرد و با لحنی توأم با تمسخر گفت اوباما با این پیام لباس رئیس جمهوری یک کشور بزرگ را از تن به در آورده و در حد رئیس شعبۀ حزب سبز یکی از شهرهای دورافتادۀ اروپا سخن رانده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت این پیام به همان میزان که برای یک رئیس جمهوری مضحک بود برای ایرانیان درس آموز بود و پشت صحنۀ دغلکاری یکی دو سال گذشتۀ آمریکائیان در پیگیری گفتگو به جمهوری اسلامی ایران را بهتر نشان داد.
لازم به یادآوری است که اوباما که در سال های گذشته در پیام های نوروزی خود دولت جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد خطاب قرار می داد و تلاش می کرد دریچه ای را به روی آن بگشاید، در پیام خود به مناسبت نوروز سال جاری دولت ایران را به باد انتقاد گرفت.
اوباما پس از تأکید بر ماهیت جهانشمول ارزش هائی چون آزادی بیان، آزادی تجمع، برخورداری از امکان ابراز عقیده در مورد رهبران جامعه و آزادی ایجاد تشکل ها گفت در حال حاضر دولت ایران با واکنش خود به مطالبات مردم نشان داده است که به حفظ قدرت خود می اندیشد و دغدغۀ حفظ حقوق ایرانیان را ندارد.
باراک اوباما در این پیام گزینۀ دولت ایران در برخورد با معترضان و منتقدان را نه نشانۀ قدرت بلکه ناشی از ترس دانست.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates