31.05.2007

سرنوشت بودجه 75 میلیون دلاری ترویج دمکراسی در ایران

بی‌بی‌سی: خانم رایس درخواست 75 میلیون دلار داده بود
کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا سال گذشته از کنگره این کشور ۷۵ میلیون دلار برای حمایت از آنچه وی برنامه های ترویج دموکراسی در ایران خواند درخواست کرد.
بودجه ویژه ترویج دموکراسی در ایران در آن زمان تنها حدود شش و نیم میلیون دلار بود.

خانم رایس آن درخواست را در ماه فوریه ۲۰۰۶ در جلسه علنی کمیته روابط امور خارجه مجلس سنا مطرح کرد.

اما کنگره آمریکا متشکل از مجالس نمایندگان و سنا تمام آن مبلغ را در اختیار وزارت امور خارجه قرار نداد.

قانونگذاران آمریکایی در نهایت ۷۵ میلیون دلار مورد نظر خانم رایس را به ۶۶ میلیون دلار تقلیل دادند.

حکومت ایران هدف از تخصیص آن اعتبار را براندازی نظام جمهوری اسلامی می داند.

کارشناسان اختصاص رقم ۶۶ میلیون دلار را برای یک کشور را قابل ملاحظه می دانند.

بودجه سال جاری بنیاد ملی آمریکا برای ترویج دموکراسی (NED) که البته در امور مربوط به ایران هم فعالیت دارد حدود ۸۰ میلیون دلار است.

بودجه ایران

اما وزارت امور خارجه آمریکا چگونه ۶۶ میلیون دلار در نظر گرفته شده را هزینه کرده است؟

اسناد منتشر شده از سوی این وزارتخانه نشان می دهد که ۳۶ میلیون دلار از بودجه ویژه ایران به رادیو تلویزیون های فارسی زبان دولت آمریکا اختصاص داده شده است.

بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا حدود ۲۰ میلیون دلار نیز به دفتر خاورنزدیک وزارت خارجه که شامل میز ایران می شود تخصیص داده شده است.

همچنین۱۰ میلیون دلار هم در مجموع به بخش مسوول ترجمه مضامین وب سایت وزارت خارجه آمریکا به فارسی و نیز بخش مسوول تبادلات هنرمندان ورزشکاران و دانشجویان بین ایران و آمریکا داده شده است.

هادی قائمی مسئول بخش ایران در سازمان دیده بان حقوق بشر در نیویورک می گوید علت جنجالی بودن بودجه ترویج دموکراسی در ایران این است که آمریکا در ابتدا اعلام کرد می خواهد از محل این بودجه به سازمان های طرفدار آزادی های مدنی در داخل ایران کمک کند.

وزارت خارجه آمریکا نام موسسات و سازمان های غیردولتی ای که قرار است از این وزارتخانه در رابطه با ایران وجه نقد دریافت کرده اند را منتشر نکرده است.

به گفته آقای قائمی هیچ یک از سازمان های معتبر و مستقل طرفدار حقوق بشر در داخل ایران از اعلان آمادگی آمریکا به کمک به آنها استقبال نکرده است.

او می گوید مدرکی دال بر اینکه هیچ یک از آن سازمان ها وجه نقد از وزارت خارجه آمریکا دریافت کرده باشد وجود ندارد.

در آمریکا حتی مدیران پروژه دموکراسی در ایران مستقر در دانشگاه استانفورد و نیز بیشتر سازمان های ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی هم می گویند از وزارت امور خارجه آمریکا وجه نقد دریافت نکرده اند.

هادی قائمی نفس اعلام خبر تخصیص بودجه دولت آمریکا برای حمایت از دموکراسی در ایران را برای فعالان اجتماعی ایران منفی ارزیابی می کند.

او می گوید آمریکا با این کار بهانه ای به دست وزارت اطلاعات ایران برای توجیه دستگیرهای فعالان اجتماعی و منتقدان حکومت ایران داده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates