11.05.2011

بنی‌صدر: انقلاب ایران الهام‌بخش انقلاب‌های عربی است

شفاف: روزنامه ایران نوشت:

شنیدیم که حتی ابوالحسن بنی‌صدر نیز مجبور شده تا به تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر شکل گیری انقلاب های مردمی عربی اذعان کند.

بنی‌صدر در این رابطه در مقاله‌ای در نشریه بین‌المللی دانشگاه هاروارد نوشته است: در جهان عربی چیزهای تازه‌ای در حال وقوع است که به انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 بسیار شبیه است. در حقیقت می‌توان به شکلی غیرمستقیم، این انقلاب‌ها را به هم ارتباط داد. بنی‌صدر در پایان نوشته است: «نوزایی اسلامی» در مصر و تونس همچون ایران در حال شکل‌گیری است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates