05.31.2007

حمله مقتدي صدر به مذاكرات ايران و آمريكا

عصرایران: “صدر” با بيان اينكه حضور نمايندگان دولت عراق در مذاكرات ايران و آمريكا باعث مشروعيت بخشيدن به مذاكرات نمي شود از مردم عراق خواست چنين مذاكراتي را رد كنند.
عصر ايران- مقتدي صدر از مذاكرات اخير بين ايران و آمريكا بر سر مساله امنيتي عراق انتقاد كرد.

به گزارش عصر ايران (asriran.com) به نقل از ” يونايتدپرس”، اين روحاني معروف شيعي عراق در بيانيه اي ضمن انتقاد از مذاكرات اخير ايران و آمريكا در بغداد اعلام كرد كه اين مذاكرات به معناي مداخله در امور داخلي عراق است.

رهبر شيعيان تندروي عراق، مداخله ايران و آمريكا در امور داخلي كشورش را به كلي رد كرد و گفت: همه بايد بدانند كه عراق تنها به عراقي ها تعلق دارد.

مقامات ايران و آمريكا روز دوشنبه اولين دور از مذاكرات خود درباره مسائل امنيتي عراق را در حضور نوري المالكي، نخست وزير اين كشور برگزار كردند.

“صدر” با بيان اينكه حضور نمايندگان دولت عراق در مذاكرات ايران و آمريكا باعث مشروعيت بخشيدن به مذاكرات نمي شود از مردم عراق خواست چنين مذاكراتي را رد كنند.

اين روحاني شيعي همچنين بار ديگر درخواست خود براي خروج آمريكا و ساير نيروهاي غربي از كشورش را تكرار كرد و از ايران به خاطر آنچه “عدم تمايل به درخواست از آمريكا براي خروج نظاميانش از عراق” خواند، انتقاد كرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates