17.05.2011

جریان انحرافی گوسفند وارد می کند!

خُسن آقا: اون همه گوسفند توی مجلس و دولت، گوسفند برای چی وارد می کنید!؟
عماریون: جریان انحرافی که گویا در کلیه امور اقتصادی سر رشته دارد اخیرا به واردات غیر قانونی دام زنده هم روی آورده است!
به گزارش عماریون ،اخیرا فردی با مجوز رسمی از طرف لیدر جریان انحرافی چند هزار راس گوسفند زنده از قرقیزستان وارد کشور کرده است. این در حالی است که طبق مقررات وزارت جهاد کشاورزی واردات دام زنده به کشور ممنوع بوده است.
گفته می شود نامبرده از این طریق فقط سه ماه 16میلیارد درآمد کسب کرده است!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates