31.05.2007

تحقیر انسانیت در جمهوری اسلامی یک افتخار

آفتاب: گزارش تصویری جمع آوری معتادان
جمهوری اسلامی برای هیچ انسانی ارزش قائل نیست، چه این انسان دانشجو یا استاد دانشگاه باشد چه یک متفکر و دلسوز اجتماع چه یک معتاد.
در این حکومت چیزی که از همه بیشتر اهمیت دارد، نمایش و تاتری است که باید هر روزه روی صحنه برود. این هم یکی دیگر از آن نمایش‌هاست.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates