31.05.2007

ایلاف: توقیف کشتی های بحرینی توسط افراد مسلح ایرانی

حکومت ایران کاری هست که نکرده باشه!؟ دزدی دریایی هم از کارهای روزمره این حکومت شده.
عصرایران: آنها سپس لوازم و تجهیزات موجود در کشتی دوم را به کشتی اول منتقل کردند و هر دو کشتی را به آب های سرزمینی ایران منتقل کردند و تمامی تجهیزات، امکانات موجود دراین دوکشتی را توقیف کردند.

عصرایران – سایت خبری ایلاف گزارش داد: دو کشتی بحرینی در خارج از آب های این کشور مورد حمله مسلحانه از طرف کشتی های ایرانی قرار گرفتند.

ایلاف افزود: این دوکشتی ماهیگیری بحرینی که دو برادر به نام های “صادق” و” فاضل ابراهیم حسن” مالکیت آنها را برعهده دارند درمنطقه ” ابوالخرض” واقع درشمال بحرین توقیف شدند.

بر اساس این خبر ، افراد مسلح، اتباع کشورهای جنوب شرقی آسیا که در این کشتی ها بودند را در انباری کشتی حبس کردند.

آنها سپس لوازم و تجهیزات موجود در کشتی دوم را به کشتی اول منتقل کردند و هر دو کشتی را به آب های سرزمینی ایران منتقل کردند و تمامی تجهیزات، امکانات موجود دراین دوکشتی به ارزش سه هزار دینار را توقیف کردند.

فرمانده گارد دریایی بحرین هم در این باره به کشتی های ماهیگیری این کشور توصیه کرد تا تنها در محدوده آب های سرزمینی این کشور به صید بپردازند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates