05.31.2007

مذاکرات لاريجانی-سولانا بدون نتيجه پايان يافت

رادیوفردا: مذاکرات روز پنج شنبه ۳۱ مه خاوير سولانا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، که بر سر بحران هسته ای ايران در مادريد صورت گرفت، بدون نتيجه پايان يافت.

هيچ نشانه ای مبنی بر پايان يافتن بن بست کنونی بر سر برنامه هسته ای ايران، از گفت و گوهای روز پنج شنبه سولانا و لاريجانی حاصل نشد.

در طرف توافق کردند که دو هفته ديگر، به مذاکرات ادامه دهند.

خاوير سولانا پس از پايان مذاکرات که چند ساعت به طول انجاميد گفت: «گاه قادر نيستيم روند را آنگونه که دوست داريم به پيش ببريم، اما به هر حال فضای مذاکرات مثبت است.»

اظهار نظر آقای سولانا بيان تلويحی اين نکته بود که ايران با تعليق غنی سازی اورانيوم که خواست قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل است، موافقت نکرده است.

اين دومين ملاقات علی لاريجانی و خاور سولانا در عرض يک ماه گذشته است. بار پيش، اين گفت و گوها که «مثبت» ارزيابی شد، در آنکارا صورت گرفت.

اميد اندک از مذاکرات مادريد

خاوير سولانا روز پنج شنبه، با اشاره به پافشاری ايران برای ادامه غنی سازی اورانيوم، درباره انتظار بيش از حد از مذاکرات ميان خود و علی لاريجانی هشدار داد. به گفته وی، «هر چه زمان می گذرد، رسيدن به يک توافق هم پيچيده تر می شود.»

کريستينا گالاک، سخنگوی آقای سولانا، نيز پس از آغاز مذاکرات به خبرنگاران گفت: «تا پايان روز خواهيم دانست که توانسته ايم پيشرفتی داشته باشيم يا نه.»

هر چه زمان می گذرد، رسيدن به يک توافق هم پيچيده تر می شود

خاویر سولانا
خانم گالاک گفت اين مذاکرات حول دو نکته اصلی تعليق فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم و تعليق تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران دور خواهد زد.

در همين رابطه محمد علی حسينی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنج شنبه گفت که مساله تعليق غنی سازی اورانيوم توسط ايران، منتفی است.

علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی، روز چهارشنبه پيش از ترک تهران به مقصد مادريد گفته بود که ايران آماده است بدون هيچ پيش شرطی، نگرانی های غرب در زمينه «برنامه صلح آميز هسته ای» خود را رفع کند.

آقای لاريجانی در مورد شرط تعليق غنی سازی اورانيوم، پيش از آغاز مذاکره که از سوی بسياری از کشورهای جهان مطرح شده، گفت: «تعليق غير قابل پذيرش است و راه حل نيست.»

رايس: ایران رویه خود را تغییر دهد

کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا، روز پنج شنبه در حاشيه کنفرانس زنان در وين گفت ايران به جامعه جهانی نشان دهد که به دنبال سلاح هسته ای نيست.

وزير امور خارجه آمريکا گفت که جامعه جهانی در رابطه با آنچه از ايران می خواهد، که تعليق غنی سازی اورانيوم باشد، «متحد» است.

خانم رايس همچنين گفت پيشنهاد آمريکا برای تغيير سياست ۲۷ سال گذشته و آغاز گفت و گو با ايران، به قوه خود باقی است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates