25.05.2011

مصلحی:اعترافات جاسوسان منتشرمي‌شود

شفاف: وزير اطلاعات همچنين اظهار داشت كه بعد از شناسايي‌ها و دستگيري هاي اخير كه اخبار مربوط به آن نيز منتشر شده است تا به امروز هيچ مورد شناسايي جديد و يا دستگيري جديد نداشته ايم.

ایرنا: وزير اطلاعات اعلام كرد: بزودي بخشي از اعترافات جاسوساني كه اخيرا دستگير شده اند پخش خواهد شد و وضعيت آنها روشن مي‌شود.

حيدر مصلحي روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت اظهار داشت: عوامل دستگير شده بدنبال انجام خرابكاري‌هايي در زمينه‌هاي هسته اي، گاز و نفت، وزارت نيرو و نيز بدنبال به دست آوردن مجموعه هاي نرم افزاري دستگاه هاي مختلف ما بوده اند.

مصلحي بدون اشاره به زمان دقيق پخش اعترافات جاسوسان دستگير شده گفت: آنها بدنبال خرابكاري بودند و چون در جريان فتنه سبز به نتيجه اي نرسيدند و با هوشياري و مقاومت مردم و مسوولان كشور مواجه شدند، به سمت انجام اقدامات خرابكارانه روي آوردند.

وزير اطلاعات همچنين اظهار داشت كه بعد از شناسايي‌ها و دستگيري هاي اخير كه اخبار مربوط به آن نيز منتشر شده است تا به امروز هيچ مورد شناسايي جديد و يا دستگيري جديد نداشته ايم.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates