04.07.2011

مجتبی واحدی: تحریم انتخابات می‌تواند اثرگذار باشد

خودنویس: مجتبی واحدی می‌گوید به خاطر انتقاد از مواضع خاتمی از سوی «دوستان اصلاح‌طلب» مورد حمله قرار گرفته است. واحدی معتقد است که اگر تحریم انتخابات به این معنا که مشروعیت به حکومت ندهیم می‌تواند اثرگذار باشد. مشاور مهدی کروبی، رقابت‌های محلی را عامل مشروعیت نظام نمی‌خواند.

مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی که در واشینگتن دی‌سی زندگی می‌کند می‌گوید که پس از انتشار ویدیوی اخیرش، مورد حمله «دوستان» قرار گرفته است.

واحدی در مورد حاصل انتخابات معتقد است که مجلسی که نمایندگان‌اش اختیار ندارند، بی‌فایده است.

واحدی ضمن اشاره به حمله طرفداران خاتمی به خودش بعد از انتشار ویدئو می‌گوید: «به نظر می‌رسد بعضی از دوستان، چشم‌شان به دهان آقای خاتمی است…یعنی ما همان نگاهی که به طرفداران کم تفکر آقای خاتمی می‌گیریم، دارد سر خودمان می‌آید. یعنی مثلا همان حرف آقای ذوالنور که می‌گوید ما حق نداریم مبانی تصمیم آقای خامنه‌ای را زیر سوال ببریم، دوستان دارند به من می‌گویند که حق ندارم از آقای خاتمی سوال کنم. من از آقای خاتمی می‌پرسم که چه تغییری در رفتار آقای خامنه‌ای مشاهده می‌کنند که پیشنهاد مصالحه می‌دهند و اینکه هدف از شرکت از انتخابات چیست؟ »

واحدی می‌گوید که حملات بسیاری از جانب «دوستان» به شکل تلفن و پیام دریافت کرده است و نوع برخورد این گروه کاملا مشابه رفتار طرفداران آیت‌الله خامنه‌ای است و کسی حق ندارد مبنای تصمیم رهبری را زیر سوال ببرد، حالا واحدی نیز از سوی جماعت اصلاح‌طلب نمی‌تواند مبنای نظر آقای خاتمی را زیر سوال ببرد.

واحدی نیز مشروعیت ندادن به نظام از طریق متحریم را موثر دانست. اما اینکه کسی مثل خاتمی بگوید که در انتخابات شرکت می‌کند، برای حاکمیت مشروعیت زا است و به همین دلیل با گفته‌های اخیر خاتمی مخالف است.

کل این گفتگو را می‌توانید در لینک گوش دهید.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates