15.07.2011

“کمک میلیاردی ایران به سوریه”

دویچه‌وله: به نوشته روزنامه فرانسوی “لزاکو”، جمهوری اسلامی ایران آماده است ۸ / ۵ میلیارد دلار به سوریه کمک نقدی کند. این روزنامه از منابع مطلع نقل کرده است که آیت‌الله خامنه‌ای موافقت کرده است که مبلغ نزدیک ۶ میلیارد دلار به سوریه کمک شود. گفته می‌شود که وامی به ارزش یک و نیم میلیارد دلار فوری پرداخت خواهد شد. دولت سوریه از چهار سال پیش با موج اعتراضات و اعتصابات سنگین روبروست و به همین خاطر زیر فشار شدید مالی قرار گرفته است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates