15.08.2011

مقاله اي از گاردین واکنش ایران و لیبی و زیمبابوه: استفاده دیکتاتورها از آشوب هاي لندن

روز: برخي از بدنام ترین دیکتاتورهاي جهان به سرعت شورش هاي شهر هاي انگلستان را بدل به منافع سیاسي براي خود کردند. لیبی، زیمبابوه، سوریه و ایران از آن جمله اند.

خالد کائیم، معاون وزرات امورخارجه حکومت معمر قذافي در لیبي، گفت: “کامرون و دولتش باید بعد از این شورش مردمي که بر ضد آنها و پلیس که اعتراضات بدون خشونت مردم را با خشونت سرکوب مي کند، کناره گیري کنند.”

وي در ادامه گفت: “کامرون و دولتش مشروعیت خود را از دست داده اند. این اعتراضات نشان داد چطور مردم انگلستان به دولت این کشور که تلاش مي کند با زور باقي بماند، پشت مي کنند.”

تلویزیون دولتي لیبي گفت که کامرون براي سرکوب اعتراضات در انگلستان از سربازان مزدور ایرلندي و اسکاتلندي استفاده مي کند.

تلویزیون لیبي با قطع کردن برنامه هاي عادي امروز اعلام کرد: “شورشیان انگلیسي به لیورپول رسیده اند و با سربازان کامرون و سربازان مزدور ایرلند و اسکاتلند درگیر شده اند.”

بشار جعفري، نماینده سوریه در سازمان ملل اعلام کرد مشکلاتي که دیوید کامرون در این روزها با آن مواجه شده است، در مقایسه با مشکلات پرزیدنت بشار اسد هیچ است و این درحالي است که کامرون در توصیف معترضان و اعتراضات در انگلستان از کلمه اوباش استفاده مي کند. وي در ادامه گفت که آنها به ما اجازه نمي دهند از این کلمه براي توصیف گروه هاي تروریستي در کشورمان استفاده کنیم. این دورویي است. این کار گستاخي است.

وي گفت: “لندن، بیرمنگام، بریستول تنها یک درصد از آنچه در شهر هاي کشور من با آن مواجه شده اند را تجربه کرده اند.”

فیلیپ پرهام، معاون سفارت انگلستان در سوریه مي گوید: “این یک مقایسه عجیب است. درحالیه دولت انگلستان بصورت آشکار و مناسب و مطابق قانون با شورشیان برخورد مي کند، دولت سوریه هزارا ن نفر از مردم عادي را مي کشد از دوهزار نفري که در این اعتراضات کشته شده اند، اکثریت شان را مردم بي سلاح تشکیل داده است.”

رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه، درست بعد از اینکه ایران از شوراي امنیت سازمان خواست در مورد “سرکوب هاي خشونت آمیز” تحقیق کند، گفت که انگلستان بهتر است بجاي دخالت در امور کشور هاي دیگر، مشکلات خود را حل کند.

موگابه گفت “گذارید انگلستان مشکلاتش را خودش حل کند. حالا این کشور درهمان موقعیتي قرار گرفته است که کشور هاي دیگر را به فقدان آزادي محکوم مي کرد”.

وي در ادامه گفت: “بگذارید خودشان به ما بگویند که آنچه در کشورشان اتفاق افتاده است از فقدان آزادي است یا موضوع دیگري است. انگلستان در آتش مي سوزد، بخصوص در لندن و ما امیدواریم که آنها بتوانند این آتش را خاموش کنند. آنها باید به مشکلات داخلي و آتشي که برپا شده است، بپردازند. به فکر آتشي باشند که همه جا را گرفته است و ما را راحت بگذارند زیرا در کشور ما آتشي برپا نشده است. ما نمي خواهیم آنها به ایجاد مشکلات در کشور ما ادامه بدهند. ما خواهان صلح هستیم. مردم زیمبابوه خواهان صلح هستند.”

در عین حال در مالزي، کشور اشرف حاذق، که قرباني یکي از وحشتناک ترین حملات در جریان اعتراضات لندن بود، رئیس پلیس از تجربه پلیس انگلستان در روزهاي اخیر استفاده کرد تا سرکوب اعتراضات خیاباني در کشورش را توجیه کند. خالد ابوبکر گفت که شورش و غارت کابوسي است که ما براي جلوگیري از آن مبارزه مي کنیم.

خالد گفت: “باید همواره از این اعتراضات پرهیز کرد زیرا ما نمي دانیم که ممکن است بعد از آن چه اتفاقي بیافتد. خدا را شکر که ما قادر هستیم از بروزاین صحنه هاي وحشتناک و غم انگیز در کشور عزیزمان دوري کنیم.”

گاردین، 11 اوت

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates