14.09.2011

اطلاعیه قوه قضائیه: تکذیب آزادی و صدور وثیقه برای 2 آمریکایی

عصرایران: قوه قضائیه اعلام کرد هرگونه اطلاع رسانی در این زمینه از سوی قوه قضائیه انجام شده و اطلاع رسانی از ناحیه سایر افراد موجه نیست.

قوه قضائیه اعلام کرد: دو تبعه آمریکایی به جاسوسی آزاد نشدند و درخواست وکلای مدافع این دو متهم مبنی بر صدور قرار وثیقه و آزادی آنان در دست بررسی است.

اداره کل روابط عمومی و امور تشریفات قوه قضائیه با تکذیب خبر آزادی دو آمریکایی متهم به جاسوسی اعلام کرد: درخواست وکلای مدافع این دو متهم در رابطه با صدور وثیقه و آزادی آنان از سوی قاضی پرونده در دست بررسی است.

قوه قضائیه اعلام کرد هرگونه اطلاع رسانی در این زمینه از سوی قوه قضائیه انجام شده و اطلاع رسانی از ناحیه سایر افراد موجه نیست.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates