24.09.2011

نهادهای خبری مرجع آمریکا و بریتانیا اقدام ایران در ارسال پارازیت و فشار بر رسانه ها را محکوم کردند

بی‌بی‌سی: ارسال پارازیت از سوی حکومت ایران روی امواج شبکه های فارسی زبان خارجی مانند بی بی سی فارسی بارها مورد انتقاد بین المللی قرار گرفته است

نهادهای خبری مرجع آمریکا و بریتانیا اقدام ایران در ارسال پارازیت و فشار بر رسانه ها را محکوم کردند. بی بی سی و بی بی جی (مرجع اصلی رسانه های رادیو و تلویزیونی در آمریکا) از سازمان ملل خواستند این رفتار ایران را محکوم کند.

در این بیانیه که امروز ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ منتشر شد آمده است “بی بی سی و بی بی جی از فرصت کنونی در جریان بودن نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد استفاده می کنند تا به رفتار جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند چرا که آن حکومت تلاش می کند تا رسانه های مستقل در ایران را ساکت کند.

در ادامه بیانیه آمده است “همین چند روز پیش ماموران دولتی ایران چندین مستند ساز مستقل را بر اساس این اتهام مبهم دستگیر کردند که آنان با بی بی سی فارسی فارسی همکاری می کرده اند. این بازداشت ها با پخش یک مستند تلویزیونی درباره رهبر ایران در تلویزیون فارسی بی بی سی مصادف شد”.

این بیانیه سپس تصریح کرده که “ما این رفتارهای خودسرانه و دلبخواهانه ایران از جمله ارسال پارازیت ماهواره ای، اختلال مستمر اینترنت، ارعاب روزنامه نگاران، منتقدان حکومت و فعالان اینترنتی و هک کردن های گستاخانه را مایه تاسف می دانیم. این تاکتیک ها بر علیه بی بی سی فارسی، رادیو اروپای آزاد، رادیو فردا و شبکه فارسی زبان صدای آمریکا بکار گرفته شده اند”.

اقدامات حکومت ایران در مانع تراشی بر سر راه فعالیت رسانه های مستقل نقض فاحش استانداردهای بین المللی و هنجارهایی است که خود دولت ایران یکی از امضاکنندگان آن است.

در پایان این بیانیه پیشنهاد شده که مجمع عمومی سازمان ملل در نشست جاری خود این رفتارهای دولت ایران را محکوم نماید.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates